OXX

Brukerstøtte

Med OXX Supportprogram har du tilgang til et differensiert supporttilbud som gir deg den brukerstøtten og oppfølgingen du har behov for.

Basistjenesten OXX SUPPORT er løsningen for deg som stort sett klarer deg selv, men som har behov for støtte en sjelden gang. For supporttjenesten OXX SUPPORT betaler du for den tiden du benytter tjenesten.

For organisasjoner med behov for mer omfattende supporttjenester tilbyr vi supporttjenesten OXX SUPPORT+. Denne tjenesten er tilrettelagt for deg som har behov for en aktiv og oppfølgende supporttjeneste. Her tilbyr vi prioritert oppfølging, rask respons og et eget telefonnummer. Alt dette til én fast sum per måned.


OXX SUPPORT

OXX SUPPORT er en tjeneste åpent tilgjengelig for alle kunder. Du trenger ikke å ha tegnet noen særskilt avtale for å bruke den. For å benytte OXX SUPPORT kan du sende din henvendelse til oss per e-post support@oxx.no, eller ringe oss på telefon 23 22 75 75. Vi tilstreber å besvare alle henvendelser så raskt som mulig og i løpet av 48 timer innenfor normal arbeidstid. Supporttjenesten er priset etter faktisk bruk.

OXX SUPPORT+

OXX SUPPORT+ avtalekunder får tilgang til en egen supportlinje med personlig oppfølging frem til saken er løst. Som OXX SUPPORT+ kunde betaler du én fast sum hver måned, og kan ta ut hele månedsbeløpet i supporttid. Din supporthenvendelse gis også prioritet. Dette sikrer rask respons i kritiske perioder. OXX SUPPORT+ har fast månedspris. Dette inkluderer en fastsatt mengde fri supporttid per måned, og alle overnevnte tjenester.


Dersom din organisasjon har et visst supportbehov, er regnestykket for OXX SUPPORT+ enkelt. Overstiger supportbehovet i løpet av en måned 2 supporthenvendelser eller 30 minutter, vil du spare penger ved å tegne avtale om OXX SUPPORT+. I tillegg til sparte penger nyter dere også godt av prioritert oppfølging som avtalekunde.


Du kan bestille OXX SUPPORT+ ved å ringe oss på telefon 23 22 75 75 eller sende e-post til support@oxx.no.