OXX

Resultater

  • Alltid oppdatert merkevarenettsted
  • Enkelt for kunden å legge ut nye kampanjer
  • Intranett som bidrar til samhandling
diplomis-scrndmp

Diplom Is

Diplom Is AS er et heleid datterselskap av TINE BA, og er markedsleder på iskremmarkedet i Norge med en markedsandel på over 50 prosent.

Målsetning:

  • Gi forbrukerne en god og oversiktlig presentasjon av produktsortimentet
  • Tilby varebestilling til bedriftskunder som ikke har innkjøpsavtale
  • Gi de ansatte et nyttig og relevant intranett som er en naturlig åpningsside på deres desktop.


Hva vi har levert:

Inter- og intranettprosjektene ble utviklet parallelt i samarbeid med henholdsvis markeds- og personal/HR-avdelingene. Internettet ble implementert med 3 forskjellige språkversjoner og indivduelle/overlappende produktporteføljer for henholdsvis Diplom Is i Sverige, Danmark og Norge. Internettet ble designet og implementert av OXX, mens intranettet ble designet av MediaFront og implementert av OXX.  CMS-løsningen ble levert av Webnodes. Intranettet er integrert mot LDAP/Windows og tilbyr single-sign-on for alle ansatte i organisasjonen.  Systemet har også etterhvert blitt utvidet til å kunne dytte innhold fra intranettet ut på infoskjermer i organisasjonens ulike distriktskontorer.  Løsningen driftes i kundens egne driftsmiljø.

Resultater:

Internettløsningen fungerer i dag som en plattform for presentasjon av Diplom Is’ rikholdige produktutvalg, danner utgangspunkt for ulike kampanjer og tilbyr et fullverdig produktbestillingssystem for mindre isforhandlere i hele Norge.  Systemet har i tillegg blitt et svært sentralt verktøy internt i Diplom Is’ organisasjon og brukes internt til katalogisering og revidering av hele deres produktspekter. Intranettet ble i løpet av kort tid en viktig og populær kommunikasjonskanal internt i organisasjonen.  Løsningen erstattet et eksisterende intranett som i stor grad hadde mistet sin relevans og tilstedeværelse i de ansattes arbeidshverdag og det var derfor viktig å vekke interesse og entusiasme blandt de ansatte ved umiddelbart ved lansering av en ny løsning.  Besøkstallene har fra starten av vært svært gode og har holdt seg jevnt med en stadig positiv kurve.  Målet om å etablere en sentral kommunikasjonskanal som når alle grener av organisasjonen med både viktige og mindre viktige saker må derfor sies å være oppnådd. Dette understrekes av at OXX fortsatt bistår kunden med å utvide og integrere ytterligere virksomhetskritiske informasjonsløsninger inn i intranettløsningen.