OXX

Resultater

  • Designeffekt pris 2009
  • 63% salgsøkning i løpet av 1 år etter lansering
  • Doblet antall sidevisninger
  • Økt tid på nettet 200%
2013-07-02_16-15-34

Kondomeriet

Kondomeriet har i flere år drevet med netthandel. Deres utfordring var at deres konkurrenter kontinuerlig kopierte deres nettkonsept, i tillegg mente man at det var grunnlag for en større omsetning via nettsidene.

Målsetning:

Oppgaven var enkel - øke omsetningen med 30 % og sørge for å etablere en nettbutikk som var vanskelig/umulig å kopiere.

Hva vi har levert:

Når OXX i konkurranse med flere leverandører fikk tildelt oppgaven, så man raskt at Kondomeriet hadde utfordringer på logistikk og ERP. I samarbeid med Kondomeriet var OXX bidragsyter for å få etablert et nytt ERP system (Visma) i virksomheten. Dette systemet ble videre koblet mot nettbutikken slik at publisering av produkter, priser, lagerstatus etc. ble automatisert. I dag har Kondomeriet en fullintegrert nettbutikk som er automatisert og koblet mot hele ordreprosessen.

Resultater:

Bidratt til vesentlig økning i omsetningen. Økt antall sidevisninger og tid brukt på nettstedetLaget en unik nettbutikk med svært avansert funksjonalitetEtablert en helt ny og effektiv ERP plattform