OXX

Kurs

Web er en naturlig del av vår hverdag, en naturlig kanal å kommunisere gjennom. En direkte følge av det er at de aller fleste virksomheter har etablert egne nettsteder for å kommunisere med sine kunder og sitt marked.

Dessverre er det fremdeles tilfeller hvor dette skjer i en ramme hvor det er viktigere å være på nett, enn å kvalitetssikre hvorfor og hvordan.

God kommunikasjon på web stiller klare krav til kompetanse og erfaring. OXX ønsker å bistå sine kunder med å bygge kompetanse og erfaring gjennom OXX Training, et kurskonsept konstruert med sikte på å bygge praktisk og strategisk kompetanse innen web hos kundene. 

Den praktiske dimensjonen ivaretas gjennom å tilføre brukerne kunnskap om web, bruk av publiseringsverktøy - Webnodes og OXX Publisher, tekst og bilde, og å bygge kompetanse gjennom praktiske øvelser.

Den strategiske dimensjonen ivaretas gjennom å tilføre virksomheten kunnskap om gjennomføring av web prosjekter, samt perspektivet ved å bruke web.

OXX Training tar for seg alle aspekter knyttet til en virksomhets Internettaktiviteter gjennom å utdanne medarbeidere innen:

  • produksjon og vedlikehold av innhold
  • praktisk og strategisk håndtering av Internett-prosjekter
  • mulighetene som ligger i publiseringsverktøyene Webnodes og OXX Publisher.

Kontaktperson

sture
Sture Edvardsen
Kursansvarlig
Telefon: 98 29 00 38
sture.edvardsen@oxx.no