OXX

Nettbutikk

Nettbutikken er selskapets "Flagship Store". Den skal tilby funksjonalitet som forventes av dine kunder. Den skal leve ut din virksomhets verdier. Og, nettbutikken skal gjerne være tilgjengelig for alle, 24 timer i døgnet - 365 dager i året.

Der en nettside ofte ikke er koblet med bakenforliggende systemer, bør nettbutikken gjerne være det.

De nettbutikkene vi bygger blir gjerne integrert med betalingsløsninger, ERP-systemer eller økonomi- og logistikksystemer.

Noen råd ved etablering av nettbutikk:

 • Ha klare og definerte målsetninger for satsningen
 • Definer markedet og målgruppene for nettbutikken.Sørg for å skaffe til veie god produktinformasjon og gode bilder - svært få har dette klart
 • Sett av midler til design av nettbutikken, en bra nettside øker tilliten hos kunden
 • Tenk logistikk, hvordan ønsker du at ordre og vareflyt skal fungere
 • Keep it simpel - la kunden få kjøpe gjennom færrest mulige klikk
 • Lag gode søk og veiledere som hjelper kunden til å finne frem i nettbutikken
 • Skap tillit - legg opp informasjon om kjøpsbetingelser, returordninger, telefonnummer etc
 • La kundene få komme med anbefalinger til andre
 • Koble produkter og kategorier sammen, skap mersalg
 • Fjern flaskehalser i logistikk og ordrehåndteringen, ved å koble systemer sammen
 • Gjør nettbutikken søkemotorvennlig gjennom gode beskrivelser og nøkkelord
 • Skap relasjon til brukeren gjennom å gi dem "personlige" tilbud, tilpasningsmuligheter etc.
 • Skap dialog med brukeren gjennom e-post, sms ol
 • Skap relasjoner mellom eksisterende utsalgsteder og nettbutikken gjennom likt vareutvalg etc
 • La kunden oppleve å få en gevinst av å handle i nettbutikken, gjennom raskere levering, hyggeligere pris ol
 • Husk at en nettbutikk må markedsføres på lik linje som alle andre butikker, kundene finner den ikke nødvendigvis selv