OXX

Resultater

 • Effektiv plattform for samhandling
 • Forbedret administrasjon av borettslag
 • Økt grad av selvbetjening
OBOS

OBOS

OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag) er en medlemsorganisasjon med over 300 000 medlemmer.

Målsetning:

OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag) er en medlems-organisasjon med nærmere 300. 000 medlemmer. OBOS har i 80 år skaffet medlemmene bolig og forvaltet disse. OBOS er Norges største boligforvalter og forvalter mer enn hver tredje bolig i Oslo. 

Medlemsorganisasjoner har særlige behov for å kommunisere med sine medlemmer på en god og effektiv måte. Internett er et svært godt, og ikke minst miljøvennlig medie å kommunisere gjennom, særlig når en skal gjøre det til mange. Med sin massive medlemsmasse har OBOS en utfordrende oppgave å gjøre når de skal kommunisere med disse.

Hva vi har levert:

OXX har vært plattform for www.obos.no siden 2001. OBOS.no har gjennomgått en rekke "forvandlinger" fra den første versjonen som kom på OXX Publisher i 2001. Brukergrensesnittet i OXX Publisher gjennomgår ikke store endringer fra versjon til versjon, men endringene innføres gradvis. Dette sørger for at kompetansen organisasjonen utvikler og besitter ikke blir foreldet ved oppgraderinger til nye versjoner. Med årene har antall løsninger og funksjonsområder gradvis utviklet seg, og OXX leverer i dag blant annet:

 • intranettekstranett for alle OBOS sine borettslag
 • www.styrerommet.net
 • nettsider for alle OBOS sine nærsentre 
  • www.manglerudsenter.no 
  • www.holmliasenter.no 
  • www.lambertsetersenter.no 
  • www.oppsalsenter.no 
  • www.sandakersenter.no 
  • www.tveitasenter.no
 • nettsider for meglerne i konsernet 
  • www.exact.no 
  • www.obosmegleren.no
 • nettsider for nye boligprosjekter 
  • www.kvaernerbyen.no
  • www.gladengtunet.no
 • E-marketing løsninger

I tillegg kommer blant annet flere enn 200 nettsider for ulike borettslag.


Resultater:

OBOS har gjennom sine nettløsninger levert av OXX oppnådd effektiv samhandling for sine medlemmer i borettslagene og prosesser har blitt flyttet fra papir og manuelle rutiner til nettbaserte selvbetjeningsløsninger. Nye OBOS.no som er under utvikling vil gi OBOS en effektiv kommunikasjonskanal mot sine medlemer samtidig som løsningen vil gi medlemmer og ikke-meldemmer en rekke selvbetningsfunksjoner. OXX sørger for at alle løsningene er integrert med hverandre og mot forretningskritiske systemer og at de oppleves som sømløse for medlemmene via "single sign on".