OXX

OM OXX

OXX AS ble stiftet i 2000 og fusjonerte i 2011 med Webscape AS.

I dag er OXX et konsulentselskap som leverer rådgivning, design og utvikling av internettapplikasjoner. Vi er med nærmere 40 ansatte et av de største og ledende selskapene i vårt marked.

Vi skal hjelpe våre kunder til å bli bedre. Vi leverer alt fra frimerker på nett til fullintegrerte forretningsløsninger som risikostyringssystemer og nettbutikker. Våre kunder har fra 1 til 10 000 ansatte, men felles har de alle at de ser på sine webløsninger som en integrert del av sin forretning.

I kjølvannet av .com bølgen sluttet de fleste bedrifter å investere i sin nettilværelse. Den gang så bedriftene på disse løsningen som en utgiftspost. Investeringene hadde ikke vært forankret i strategien, og kravene til avkastning og målingen av denne var fraværende. I dag er dette ikke lenger tilfelle. Bedriftene har nå forankret sin nettsatsning i strategien, og nettet har fått en sentral rolle.

Våre kunder stiller krav til forståelse av sin forretning. Vi i OXX stiller på vår side krav til kundene fordi vi må ha gode kunder for å kunne utvikle oss som leverandør.