OXX

Resultater

  • Inter-, ekstra- og intranett
  • Elektronisk flytting av fripoliser
  • Økt antall kunder
  • Lavere administrasjonskostnader
Ref-bilder-Silver2

Silver

Silver er det første rene fripoliseselskapet i Norge. Silver ble etablert i 2005 av solide norske finans- og industrimiljøer med særlig kompetanse innenfor pensjon og langsiktig kapitalforvaltning.

Målsetning:

Liten grad av manuelle rutiner knyttet til flytting av fripoliser til Silver.
Økt salg gjennom økt tilgjengelighet

Hva vi har levert:

OXX har arbeidet sammen med Silver siden deres oppstart i 2005 og utviklet deres løsninger for internett, ekstranett og intranett. Et av de mest spennende prosjektene vi har utviklet i samarbeid med Silver er deres løsning for flytting av fripoliser. Dette prosjektet innebærer at brukerne selv flytter sine fripoliser og at de signerer de nødvendige papirene ved bruk av BankID. Silver var det første selskapet i Norge som tok i bruk elektronisk signatur av kontrakter.

Resultater:

Silver satsning på teknologi, har latt selskapet vokse i antall kunder og omsetning uten å samtidig måtte skalere opp organisasjonen. Silver er utfordreren i det norske pensjonsmarkedet. For å vinne kampen om kundene må de ha et svært konkurransedyktig produkt og Silvers produkt er avkastning på pensjonsmidlene.
Avkastning kan oppnås på to måter:

  • god forvaltning og 
  • lave kostnader på administrasjon

OXX har arbeidet sammen med Silver for å bidra til lave administrasjonskostnader.