OXX er i dag en totalleverandør av digitale tjenester.

Vi hjelper våre kunder med strategi, konseptutvikling, brukeropplevelse, design, utvikling, integrasjon og drift.

 • 1

  Strategi & rådgivning

  OXX fokuserer hele tiden på kundeinnovasjon. Vi tror på bruken av ny teknologi for å oppnå økt effektivitet og lønnsomhet. Vår kompetanse innen teknologi og forretning kan hjelpe deg å digitalisere din virksomhet.

   

  Hvordan kan du bruke digital teknologi til å nå dine mål?

  Med vår kompetanse kan vi hjelpe deg å besvare spørsmålet. I samarbeidet med en ny kunde begynner vi gjerne med en analyse som tar sikte på å gi både oss og kunden innsikt i nåsituasjonen.

  - Hva har vi og hva burde vi hatt? - Hva tilbyr vi våre kunder og hva ønsker de?-  Hva er virksomhetens overordnede mål og hvilke pågående initiativ har kunden? 

  Basert på analysen utformer vi i samarbeid med kunden en strategi og en fremdriftsplan med konkrete initiativ som skal bidra til at virksomheten når sine mål. Omfanget av planene varierer etter behov.

 • 2

  Konseptutvikling

  Konseptet beskriver de overordnede retningslinjene for det som skal utvikles og danner således grunnlaget for å estimere gjennomføring og omfang av prosjektet.

  Med teknologi er at alt er mulig. Det er både fordelen og ulempen. For å lykkes med et prosjekt er det avgjørende at man vet hva man skal lage før man etablerer rammene. Og det som er riktig for et selskap kan være helt galt for det neste.

  For eksempel, vil du etablere en nettbutikk bør du også ha klare tanker om hvem som skal besøke den, hvordan de kommer til å besøke den, hvilke forventninger de har når de besøker den, hvor mange som kommer innom, hvor mange varer som skal være der, hvordan de skal betale for varene, hvordan varene skal sendes osv.

 • 3

  Design og brukeropplevelse

  God design og gode brukeropplevelser hører sammen. Vi tror at et nettsted som bare ser visuelt flott ut ikke vil gi lønnsomhet uten et godt brukergrensesnitt.

  Vi lager løsninger som fokuserer på å nå målene du har satt med nettstedet ditt.

 • 4

  Teknologi, utvikling og integrasjon

  I den tekniske fasen av prosjektet jobber vi etter det om blir omtalt som en smidig metode. Metodikken er basert på at kunden jobber tett med utviklerteamet og at det er lagt opp til hyppige lanseringer, gjerne hver 14. dag eller månedlig. Hensikten er å avdekke og korrigere feil underveis, og komme fram til riktig løsning så raskt som mulig.

  I arbeidet benytter vi Microsoft som programmeringsspråk, nærmere bestemt Microsoft.net, C#. Visual studio er vår arbeidsplass. Som plattform benytter vi som oftest et CMS-verktøy (Content Management System eller publiseringsløsning). OXX er leverandør av Webnodes og EPiServer.

 • 5

  Forvaltning

  Det er i driftsfasen at organisasjonen skal høste fra den investeringen som er gjort.

  Nettstedets liv starter for alvor ved lansering. Det må pleies og holdes levende skal det møte brukernes forventning om kontinuerlig forbedring.

  Tjenestene som blant annet inngår i forvaltningsfasen er:

  - brukerstøtte

  - responstidsavtaler

  - redaksjonsmøter

  - trafikkanalyser

  - SEO

  - programvareoppdateringer

  - optimaliseringstjenester

Veien er målet

Dagens nettbrukere forventer oppdaterte løsninger tilpasset ulike plattformer til enhver tid. Epoken med lange prosesser og store lanseringer er over. Nå er det kontinuerlig utvikling og hyppige, små lanseringer som gjelder. Det er krevende, men gir også mange muligheter og fordeler.

Ny teknologi gjør det lettere å analysere brukerne og deres bruksmønster. Løsningene kan testes og forbedres realtime. 
Kort tid fra idé til utvikling gir også lavere risiko for feilinvesteringer, og mulighet til å kaste seg på nye trender raskt. Det blir dessuten lettere å differensiere seg fordi stadige endringer gjør det vanskelig å plagiere.


Kontinuerlig utvikling stiller nye krav til prosesser og metoder. Smidige og effektive prosesser er blitt et konkurranseparameter.

I OXX har vi utviklet en prosess vi kaller TUBE. I utviklingen benytter vi en variant av smidig (AGILE) tilnærming kalt SCRUM. Under har vi beskrevet de ulike stegene i vår prosess.

Lukk

Send e-post

Ditt navn
Din e-post
Melding
Lukk

Meld deg på nyhetsbrev

Ditt Fornavn
Ditt Etternavn
Ditt firma