OXX er i dag en totalleverandør av digitale tjenester.

Vi hjelper våre kunder med strategi, konseptutvikling, brukeropplevelse, design, utvikling, integrasjon og drift.  • 1

  Analyse og strategi

  Hvis din strategi ikke omfatter bruk av digitale virkemidler, så har du ingen strategi. Spissformulert, men slik er virkeligheten med den farten de digitale løsningene utvikler seg i.

   

  Hvordan kan du bruke digital teknologi til å nå dine mål?

  Med vår kompetanse kan vi hjelpe deg å besvare spørsmålet. I samarbeidet med en ny kunde begynner vi gjerne med en analyse som tar sikte på å gi både oss og kunden innsikt i nåsituasjonen.

  - Hva har vi og hva burde vi hatt?

  - Hva tilbyr vi våre kunder og hva ønsker de?

  - Hva er virksomhetens overordnede mål og hvilke pågående initiativ har kunden?

   

  Basert på analysen utformer vi i samarbeid med kunden en strategi og en fremdriftsplan med konkrete initiativ som skal bidra til at virksomheten når sine mål. Omfanget av planene varierer etter behov.

 • 2

  Konseptutvikling

  Konseptet beskriver de overordnede retningslinjene for det som skal utvikles og danner således grunnlaget for å estimere gjennomføring og omfang av prosjektet.

  Med teknologi er at alt er mulig. Det er både fordelen og ulempen. For å lykkes med et prosjekt er det avgjørende at man vet hva man skal lage før man etablerer rammene. Og det som er riktig for et selskap kan være helt galt for det neste.

  For eksempel, vil du etablere en nettbutikk bør du også ha klare tanker om hvem som skal besøke den, hvordan de kommer til å besøke den, hvilke forventninger de har når de besøker den, hvor mange som kommer innom, hvor mange varer som skal være der, hvordan de skal betale for varene, hvordan varene skal sendes osv.

 • 3

  Design og brukeropplevelse

  Designprosessen begynner allerede under konseptutformingen. Vi beskriver hva brukerne av løsningen skal kunne gjøre og lager trådskisser for hvordan de skal gjøre det. Arbeidet med informasjonsarkitekturen legger også premisser for designarbeidet.

  Interaksjonsdesign

  Interaksjonsdesign handler om å utvikle et brukergrensesnitt. Det lages prinsipielle utforminger for hver side, med menyer, knapper, navigering, sidestruktur etc. I denne fasen blir trådskissene fra konseptutviklingen revidert og ferdigstilt og det kan utvikles digitale prototyper til testing på de ulike brukergruppene.

  Design

  Når trådskissene er godkjent begynner den visuelle designprosessen. Det utarbeides skisser for en eller flere retninger, i overensstemmelse med kundens visuelle profil. Når skissene er godkjent ferdiggjøres designen for nettstedet.

 • 4

  Teknologi, utvikling og integrasjon

  I den tekniske fasen av prosjektet jobber vi etter det om blir omtalt som en smidig metode. Metodikken er basert på at kunden jobber tett med utviklerteamet og at det er lagt opp til hyppige lanseringer, gjerne hver 14. dag eller månedlig. Hensikten er å avdekke og korrigere feil underveis, og komme fram til riktig løsning så raskt som mulig.

  I arbeidet benytter vi Microsoft som programmeringsspråk, nærmere bestemt Microsoft.net, C#. Visual studio er vår arbeidsplass. Som plattform benytter vi som oftest et CMS-verktøy (Content Management System eller publiseringsløsning). OXX er leverandør av Webnodes og EPiServer.

 • 5

  LifeCycle

  OXX LifeCycle er et tilbud til alle som er i driftsfasen.

  Det omfatter alle relevante tjenester i denne fasen, for eksempel redaksjonsmøter, brukerstøtte, "digitale helsesjekker", søkemotoroptimalisering, programvareoppdateringer, responstidsavtaler og overvåking.

 • 6

  Drift

  Det er i driftsfasen at organisasjonen skal høste fra den investeringen som er gjort. Driftsfasen er den viktigste og lengste fasen i løsningens livsløp. Vi tenker ikke primært på den tekniske driften, men på alle de elementene som må være på plass for at løsningen skal gi den tiltenkte effekten.

  Vårt driftsmiljø er bygget på virtualisert og skalerbar infrastruktur plassert i to separate lokasjoner i Oslo. Vi tilbyr bransjeledende kompetanse på drift av websystemer med hovedfokus på tilgjengelighet, sikkerhet og fleksibilitet.

Veien er målet

Dagens nettbrukere forventer oppdaterte løsninger tilpasset ulike plattformer til enhver tid. Epoken med lange prosesser og store lanseringer er over. Nå er det kontinuerlig utvikling og hyppige, små lanseringer som gjelder. Det er krevende, men gir også mange muligheter og fordeler.

Ny teknologi gjør det lettere å analysere brukerne og deres bruksmønster. Løsningene kan testes og forbedres realtime. 
Kort tid fra idé til utvikling gir også lavere risiko for feilinvesteringer, og mulighet til å kaste seg på nye trender raskt. Det blir dessuten lettere å differensiere seg fordi stadige endringer gjør det vanskelig å plagiere.


Kontinuerlig utvikling stiller nye krav til prosesser og metoder. Smidige og effektive prosesser er blitt et konkurranseparameter.

I OXX har vi utviklet en prosess vi kaller TUBE. I utviklingen benytter vi en variant av smidig (AGILE) tilnærming kalt SCRUM. Under har vi beskrevet de ulike stegene i vår prosess.

Lukk

Send e-post

Ditt navn
Din e-post
Melding
Lukk

Meld deg på nyhetsbrev

Ditt Fornavn
Ditt Etternavn
Ditt firma