OXX

Tjenester

Da vi etablerte OXX i 2000 var det fordi vi så behovet for en konsulentorganisasjon som hadde forretningsforståelse og samtidig så mulighetene som fulgte ny teknologi.

Internett var fortsatt i en svært tidlig fase og hos virksomhetene var det knapt noen som skjønte hvilken revolusjon som var på gang.

I mobilverdenen hadde Nokia nettopp lansert den første WAP-telefonen og mobilt internett var fortsatt en fremtidsvisjon.

Den informasjonsrevolusjonen som fulgte fremveksten av internett skapte utfordringer for eksisterende virksomheter og grobunn for nye. Nye selskaper med nisjekompetanse ble etablert og innkjøperne av tjenester måtte etterhvert forholde seg til mange leverandører for å få dekket sine behov.

Årene fra 2000 til 2010 kan vi kalle Google-æraen. Internett bestod av nettsider som var tilgjengelig for alle og man kunne benytte Google til å søke i all informasjon på nettet. Man måtte ikke logge seg inn på tjenester for å konsumere innhold.

Fremveksten av mer lukkede tjenester generelt og Facebook spesielt kom gradvis i årene frem til 2010 og har siden hatt halvparten av nettkonsumet.

Samtidig med fremveksten av lukkede tjenester kom endelig også mobiltelefoner med skjerm og kapasitet til å bli kanaler for nettjenester. Apple skapte denne revolusjonen, men fikk raskt selskap av Google i form av deres mobiloperativsystem Android. Nå har også Microsoft kommet etter.

Mobilplattformene stiller nye krav til tjenester som utvikles for nett - tjenestene skal nemlig fungere i flere miljøer enn tidligere. Der vi tidligere måtte forholde oss til ulike plattformer som PC og Mac, med et utall tilhørende nettlesere, må vi nå også forholde oss til mobile plattformer som tablets og mobiltelefoner. Vi har også fått begreper som Apps - eller programmer som installeres på maskinen (PC/Mac/Mobiltelefon/Tablet).

Dette er først og fremst en utfordring til dere som må forholde dere til alle kanalene. Hva vil dere oppnå i de ulike kanalene? Hva skal dere si, til hvem og i hvilken kanal?

Våre kunder ønsker å ha én partner å forholde seg til med hensyn til nettjenester. Vi har derfor etablert oss med kompetanse innen de fleste fagområder som kreves for å kommunisere i dagens landskap. Der vi ikke dekker kompetansen selv, har vi knyttet til oss partnere. Prosessen for å komme frem til en kanalstrategi og strategi for de ulike kanalene kan du lese mer om under Prosess og metode, mens de ulike tjenesteområdene er nærmere beskrevet under linkene til venstre.

Kontaktperson

Stig Olav Rognstad
Telefon: 982 33 000
stig.olav.rognstad@oxx.no