oxx-logo

Barnas valg

Norges første digitale valg

Kunde: Redd Barna

Leveranse: Design, rådgiving og utvikling i samarbeid med Webnodes 

Se løsningen her: www.reddbarna.no/barnasvalg

Målsetting

Bruke høstens Stortingsvalg som utgangspunkt for å sette fokus på demokrati og barns medbestemmelsesrett. Ved å lage Norges historiens første digitale valgløsning rettet mot barn skal det være «lav» terskel for å stemme og gjennomføre valget. I tillegg skal resultatene fra valget raskt kunne vises frem. For Redd Barna skal det være tidsbesparende å håndtere et stort antall stemmer. 

Resultat

Valgløsningen er utviklet som en egen modul/applikasjon som kan brukes på blant annet landingssiden på reddbarna.no. Løsningen er enkel å sette opp og bruke for redaktørene i Redd Barna og takler høy trafikk. Gjennom løsningen kan det raskt hentes ut valgresultater som presenteres på en egen side.

Valget var en stor suksess med over 700.000 sidevisninger og over 60.000 avlagte stemmer på fire dager. Valgløsningen fungerte også feilfritt.
Les mer om valgresultatene og Barnas valg på reddbarna.no/barnasvalg

 

Vår tilnærming

OXX har vært leverandør av digitale tjenester til Redd Barna i en årrekke. Utgangspunktet var derfor reddbarna.no og landingsside malen. Målet var å lage en modul som skulle kunne brukes på nettsiden uten endringer på nettstedet for øvrig.

I og med at målgruppen for selve valgløsningen er  5.- 10. klassinger måtte løsningen gjøres enkel å bruke slik at flest mulig barn som besøker nettstedet stemmer (høy konverteringsrate). Grafisk var det viktig å finne balansen mellom seriøsitet og lek. 

Teknisk er det lagt vekt på rask skalering som følge av økt trafikk. I tillegg er det lagt inn en rekke sikkerhetsmekanismer som sikrer høy kvalitet på valget, men som ikke hever terskelen for å stemme.  

Design og implementering er gjort i tett samarbeid med kunden. 

Lukk

Send e-post

Ditt navn
Din e-post
Melding
Lukk

Meld deg på nyhetsbrev

Ditt Fornavn
Ditt Etternavn
Ditt firma