oxx-logo

Kunde: Block Watne

Leveranse: prosjektledelse, utvikling og drift av nye nettsider for Block Watne

Se løsningen her: www.blockwatne.no  

Målsetting

Arbeidet med nye nettsider tok utgangspunkt i en omfattende tjenestedesign prosess i regi av Halogen. Målet var å «løfte» den totale kundeopplevelsen, få flere interessenter, øke salget av boliger samt styrke merkevaren. Tjenestedesignprosessen ledet frem til et sett av tiltak som ble igangsatt i hele Block Watne. Et viktig satsingsområde var å utvikle nye digitale løsninger som på en god måte løser behovene til kunder og ansatte. Nettsidene er navet i den digitale tilstedeværelsen der målet er å understøtte kundereisen fra husdrøm til å bo. Med hyppige oppdateringer og mye til salgs til enhver tid var et viktig mål også å effektivisere redaktørarbeidet. 

Resultat

De nye nettsidene har resultert i en tydeligere digital tilstedeværelse som understøtter Block Watnes merkevare og kundereisen. Blant annet har det blitt lettere å finne boliger som passer til kjøpers preferanser. I tillegg er knytningen mot moderselskapet OBOS blitt mer integrert.

Målinger viser at antall leads fra nettsiden har økt markant etter lansering. I tillegg jobbes det med å få på plass automatisert import av boligdata som vil være et betydelig bidrag til å effektivisere redaktør arbeidet. 

Vår tilnærming

Da OXX kom inn i prosjektet hadde Block Watne allerede gjennomført en omfattende tjenestedesign prosess i samarbeid med Halogen. Et viktig satsningsområde i dette arbeidet var design og utvikling av nye nettsider. Designprosessen ble gjennomført av Halogen med tett involvering av kunde og OXX. Dette sikret tett og god dialog frem mot implementering. I implementeringsfasen ble samarbeidsformen videreført, men da med OXX i førersetet.

Under implementering av nettstedet ble OXX front end rammeverk benyttet. Rammeverket er bygget på nøye utvalgte standard komponenter. Dette forenkler videre utvikling og forvaltning av nettstedet.

Block Watne er del av OBOS konsernet og all videreutvikling og support håndteres av et dedikert OBOS team hos OXX.       

Lukk

Send e-post

Ditt navn
Din e-post
Melding
Lukk

Meld deg på nyhetsbrev

Ditt Fornavn
Ditt Etternavn
Ditt firma