oxx-logo


I OXX tenker vi digitalt når vi jobber med strategi, design og utvikling.
Vi tror på tverrfaglig teamarbeid og at dette skaper de beste løsningene.

Gjennom effektive prosesser utvikler vi avanserte internettløsninger og applikasjoner som vi også drifter for våre kunder.

Vi tror på

nærhet til kunden

Alle som jobber i OXX jobber i Norge, i samme tidssone. Skal vi lage de beste løsningene, er det viktig å kjenne hverandre og kundene godt. Tillit, forståelse og kreativitet blir lettere når man kan møtes ansikt til ansikt og bli kjent. Vi vet at kundene våre setter pris på å kunne møte oss underveis i prosjektene og i driftsperioden etter at prosjektet er levert. 

deling av kunnskap

OXX er en kunnskapsbedrift. Derfor er vi opptatt av å dele og utveksle kunnskapen mellom våre medarbeidere. Vi er overbevist om at samlokalisering gir bedre kompetansedeling, som igjen gir mer effektive og bedre prosjekter for kundene våre. I motsetning til konsulentselskaper som lar konsulentene sitte hos kundene og bedriver kompetansedeling på julebordet. 

teknologi og design i harmoni

Vi tilstreber en harmoni mellom design og teknologi – en symbiose mellom to likeverdige funksjoner. Dette innebærer at teknologene må tenke mer kreativt og at designerne må få bedre forståelse for teknologien. 

digitale hoder

I OXX er vi digitale. Vi ble født digitale. Vi tenker digitalt når vi jobber med strategi, design og utvikling. I motsetning til selskaper som ble født analoge og forsøker å konvertere. 

smidige metoder

Når teknologi og brukermønster endrer seg hurtig, må våre utviklingsprosesser baseres på metoder som gir rom for hurtige korrigeringer underveis. For eksempel når realtime tester gir oss ny innsikt. I OXX har vi utviklet TUBE som er en effektiv prosess. 

det enkle

Teknologi er ikke vanskelig eller skummelt. I hvert fall ikke når vi deler prosjektet opp i mindre og oversiktlige faser. Kontinuerlig utvikling, i stedet for store løft, gir flere fordeler: oversikt, forutsigbarhet og enkelhet. 

lange relasjoner

Vi er bedre rådgivere når vi kjenner kunden godt. Og kundene våre blir bedre innkjøpere og beslutningstakere når de kommer under huden på oss og forstår prosessene som kreves for å gjennomføre et prosjekt. Innføringen av ny teknologi er virksomhetsutvikling og må være del av en langsiktig strategi.  

samarbeid

Mens du som kunde kjenner dine egne og dine kunders behov, kjenner vi mulighetene som teknologi og brukeropplevelse kan tilføre. Samarbeider vi tett, har prosjektet det beste utgangspunkt for å lykkes.  

læring gjennom erfaring

Det er sjelden mulig å se for seg det ferdige produktet på forhånd. Vi mener det er riktig å la læring underveis i prosjektet påvirke resultatet. Slik utvikler vi oss hele tiden.

 

Vi tror på kloke og nysgjerrige medarbeidere

 

 

Steffen Aas

Utvikler

Christoffer Andersen

Senior utvikler/Tønsberg

Torger Angeltveit

Utvikler

Christer Bang

Utvikler

Thomas Børing Gaarden

Utvikler/Tønsberg

Ernad Fajkovic

Utvikler

Morten Felumb

Rådgiver og arkitekt

Jo Andre Fiksdal

CEO

Robin Hansen

Utvikler

Solve Hansen

Head of UX & Design

Markus Haukebøe

CFO

Jan Gabriel Helland

Utvikler

Christian Hjelseth

Utvikler

Sten Marius Holmen

Utvikler

Einar Olav L. Johansen

Prosjektleder / Scrummaster

Lars Mikkelsen

Leder kundeutvikling

Thomas Mo

Senior utvikler

Stig Olav Rognstad

Salgs- og markedsdirektør

Sara Saeedi

Utvikler

Mari Sarastuen

Digital prosjektleder

Kyle Sevenoaks

Utvikler

Tom Stude

Senior utvikler

Mette Venold

Kontoransvarlig

Anders O. Venold

Konsulentansvarlig

Endre Vestre

Rådgiver

Erik Østensen

Senior utvikler

Ole Petter Åvik

COO

Lukk

Send e-post

Ditt navn
Din e-post
Melding
Lukk

Meld deg på nyhetsbrev

Ditt Fornavn
Ditt Etternavn
Ditt firma