oxx-logo

Herborvi

Lettstelte nettsider for borettslag og sameier

Kunde: OBOS

Leveranse: prosjektledelse, rådgivning, design, utvikling og drift

Se løsningen her: www.herborvi.no

Målsetting

Herborvi skal være en attraktiv og letthåndterlig løsning som tilbys alle OBOS forvaltede borettslag og sameier. Løsningen består av en nettside for primært beboere i det aktuelle boligselskapet. Via en spesialtilpasset verktøykasse kan administratorene aktivere en rekke funksjoner på nettsiden. I publiseringsdelen kan innhold fritt legges ut og oppdateres.

Herborvi er både komplisert og enkel. Komplisert fordi den skal være automatisk og håndtere svært mange nettsider og brukere med varierende kompetanse. Enkel fordi det skal være lavest mulig brukerterskel.

Herborvi som konsept har eksistert siden 2010. Antall nettsteder har vokst jevnt siden lansering av første versjon. Målet med nye Herborvi var å få et tidsriktig design, ta i bruk moderne og fremtidsrettet webteknologi og trygt konvertere mange hundre selskaper til ny løsning. I tillegg skal løsningen være skalerbar og håndtere flere tusen siter.

Utgangspunktet var å bygge videre på eksisterende konsept, import av data fra OBOS kjernesystem og automatiserte bestillinger.   

Resultat

Smidig overgang til ny løsning for eksisterende kunder. I tillegg har antall selskaper som bruker Herborvi vokst kraftig etter overgang til ny løsning.  

Nye Herborvi er responsiv og bygger på moderne webteknologi. Dette gjør det mulig å berike løsningen med ny funksjonalitet og integrasjoner samtidig med at kravene til brukervennlighet og ytelse opprettholdes.  

Vår tilnærming

Med en allerede stor brukergruppe var utfordringen å finne balansen mellom å lage noe nytt og samtidig videreføre det som var bra fra gammel løsning. Det var også viktig å ikke gjøre radikale endringer på et allerede velfungerende og godt innarbeidet redaktør grensesnittet.

Prosjektet startet derfor med en prosess der utvalgte brukere ble intervjuet. Resultatene av dette ble brukt for å utarbeide to designretninger for selve hjemmesiden. Videre ble det spesifisert nye grensesnitt for verktøykasse (ulike innstillinger) og publiseringsdelen. I og med responsivt oppsett var det mulig å fjerne noen funksjoner og dermed forenkle grensesnittet. Lansering av nye digitale løsninger er alltid kritiske, men i dette prosjektet var det helt spesielle utfordringer i og med det store antallet siter og brukere. Denne prosessen ble derfor nøye planlagt i samarbeid med OBOS med blant annet omfattende testing og piloter. Resultatet ble en god overgang fra gammel til ny løsning.

Lukk

Send e-post

Ditt navn
Din e-post
Melding
Lukk

Meld deg på nyhetsbrev

Ditt Fornavn
Ditt Etternavn
Ditt firma