oxx-logo

Human-Etisk Forbund

Humanisme der du bor

Human-Etisk-Forbund

Kunde: Human-Etisk Forbund

Leveranse: digital rådgivning, prosjektledelse, design, webutvikling, integrasjoner og drift

CMS: Episerver CMS

Se løsningen her: www.human.no

Målseting

Målsetningene for HEFs nye nettsider er å øke antall medlemmer, øke bruken av HEFs seremonier, få større interesse og engasjement rundt HEFs aktiviteter og økt politisk gjennomslagskraft. 

 

Resultat

Med konseptet «Humanisme der du bor» når HEF med sine nye nettsider den enkelte bruker med informasjon og tjenester tilpasset sitt hjemsted. Gjennom bruk av geolokasjon (gjennom ip-adresser og GPS) gir vi brukeren tilbud om lokale og sentrale aktiviteter og arrangementer som skaper tilhørighet og fellesskapsfølelse. Det har også vært stort fokus på at HEF tilbyr flotte seremonier for å markere viktige dager i livet. Den nye løsningen gjør det enkelt for brukeren å finne ut mer om og bestille de ulike seremoniene fylkeslagene og lokallagene tilbyr.

Løsningen legger stor vekt på å formidle hva humanisme er og hva HEF står for, både lettfattelig og mer i dybden. Gjennom de nye sidene om livssynsdebatt i Norge tar HEF for seg de viktigste debattene og gir brukerne innsikt i de ulike ståstedene.  

Vår tilnærming

Gjennom analyse, intervjuer, gjennomgang av kundereiser og statistikk har vi utarbeidet en nettside som ivaretar både potensielle og eksisterende medlemmer. Vi har ønsket å skape et engasjerende og ryddig nettsted hvor de ulike brukergruppene enkelt finner den informasjonen de er ute etter på det kompleksitetsnivået som passer den enkelte. Utskifting av gammel teknologisk løsning har gjort det mulig å utvikle en god responsiv løsning med nye integrasjoner med medlemssystem og seremonidatabase. For å øke konverteringen på nettstedet har vi hatt en grundig gjennomgang av de ulike kundereisene utviklet ny bestillingsløsning for alle seremoniene.

Lukk

Send e-post

Ditt navn
Din e-post
Melding
Lukk

Meld deg på nyhetsbrev

Ditt Fornavn
Ditt Etternavn
Ditt firma