If, Danske Bank & Danica

Lettere å bli gründer

If, Danske Bank & Danica Pensjon

Kunde: IF, Danske Bank og Danica Pensjon

Leveranse: Konsept, design, utvikling med API-integrasjoner og drift

Se løsningen her: www.enkeloppstart.no

Målsetting

Gjøre If, Danske bank og Danica Pensjon enda mer attraktive for gründere og nyoppstartede bedrifter.

Forenkle og digitalisere kjøps- og bestillingsprosessen for bank, forsikring og pensjon i ett samlet grensesnitt. 

Resultat

En effektiv kanal som er spesielt tilpasset gründersegmentet. Selskapenes kunder oppgir at enkeloppstart.no har forenklet prosessen med valg av bank, forsikring og pensjon.

I løsningen er mange produkter fra ulike leverandører integrert og samlet i et enkelt grensesnitt.

Nærmere 2000 grunderbedrifter har bestilt det de trenger av bank, forsikring og pensjon gjennom løsningen.  

Vår tilnærming

I nært samarbeid med kunden har vi utviklet alt fra konsept til ferdig løsning i drift.  

Oppdraget var å gjøre det så enkelt som mulig for gründere og nystartede bedrifter å velge bank, forsikring og pensjonsprodukter på ett og samme nettsted.

Gjennom analyser og dialog med kundene utformet vi konsept og design der formålet var å lage en rask og brukervennlig bestillingsprosess. 

I 2015 ble det gjort et redesign og optimaliserng av prosessen der målet var å øke konverteringsraten. Resultatet kom umiddelbart og konverteringsraten økte med over 40%. 

Oxx drifter løsningen i eget driftsmiljø. 

Lukk

Send e-post

Ditt navn
Din e-post
Melding
Lukk

Meld deg på nyhetsbrev

Ditt Fornavn
Ditt Etternavn
Ditt firma