oxx-logo

OBOS

Et digitalt og responsivt OBOS

Et digitalt og responsivt OBOS

Kunde: OBOS

Leveranse: prosjektledelse, rådgivning, design, utvikling og drift

Se løsningen her: www.obos.no

Målsetting

Å støtte opp under organisasjonens målsetning om å være Norges mest attraktive medlemsorganisasjon, boligbyggelag og samarbeidspartner, og vise dette på alle digitale flater.

Medlemmer og andre interessenter skal oppleve det som verdifullt, enkelt og effektivt å samhandle med OBOS.

Sørge for at de konverteringsrate-optimaliserende tiltakene som er iverksatt bidrar til at de forretningsmessige målene blir oppfylt.

Resultat

OBOS har gjennom sine nettløsninger levert av OXX, oppnådd effektiv samhandling for sine medlemmer, og prosesser har blitt flyttet fra papir og manuelle rutiner til nettbaserte selvbetjeningsløsninger. De responsive sidene som er under utvikling vil gi OBOS en effektiv kommunikasjonskanal mot sine medlemmer uavhengig av skjermstørrelse, med flere og enklere selvbetjeningsfunksjoner. 

OXX sørger for at løsningen er integrert med forretningskritiske systemer og at den oppleves som sømløs for medlemmene via "single sign on". I tillegg er utviklingsløpet lagt opp med tanke på at teknologi og bruker adferd endrer seg raskt. Det representerer både muligheter og utfordringer. For å sikre at nettstedet til enhver tid skal levere optimale resultater gjøres det fortløpende målinger med påfølgende justeringer og forbedringer slik at forretningsmessige mål oppfylles. 

Vår tilnærming

OXX og OBOS har jobbet sammen siden 2001. Siden da har det skjedd en rivende utvikling både teknologisk og hvordan brukerne konsumerer digitale tjenester. I starten var fokus tilgjengeliggjøring av informasjon. I dag er nettstedet en bærer av en rekke forretningsprosesser med omfattende integrasjon av underliggende systemer. 

OBOS vokser raskt og har nå en omfattende digital tilstedeværelse som skal dekke et vidt spekter av behov. For å gi medlemmer og andre interessenter et best mulig digitalt tilbud, satte i 2013 OBOS og OXX i gang tiltak for å samordne prosjekter og ressurser på tvers av konsernet. Dette resulterte i blant annet en omforent digital strategi for konsernet som støtter opp om overordnede mål for virksomheten. Navet i strategien og den digitale tilstedeværelsen er obos.no.    

Strategiprosessen resulterte blant annet i en erkjennelse av at brukerne i dag forventer å kunne konsumere digitale tjenester på alt fra PC til mobil. Dette setter helt spesielle krav til design, universell utforming, brukervennlighet og tydelighet da plassen er begrenset.

I 2013 ble det derfor igangsatt et omfattende prosjekt med utgangspunkt i kundereise, kryssalg og konverteringsrate optimalisering på tvers av ulike skjermstørrelser. Dette har nå materialisert seg i helt nye nettsider for OBOS der bredden i tjeneste og produktspektret er blitt mer tydelig. Samtidig skal det være raskt og enkelt å finne frem og få unna gjøremål enten det brukes mobil, phablet, nettbrett eller PC. Systematiske og detaljerte målinger danner utgangspunkt for optimalisering slik at løsningen kontinuerlig leverer ønsket resultat.  

Lukk

Send e-post

Ditt navn
Din e-post
Melding
Lukk

Meld deg på nyhetsbrev

Ditt Fornavn
Ditt Etternavn
Ditt firma