oxx-logo

Om OXX og organisasjoner

I OXX har vi jobbet med en rekke ulike organisasjoner siden oppstarten i 2000. De står ofte overfor mange av de samme utfordringene og de har noen fellestrekk som skiller dem fra vanlige bedrifter.

Vi har blant annet jobbet med ulike bistandsorganisasjoner med stor fokus på innsamling av penger via de digitale løsningene. Det er da svært viktig at løsningen fremstår som enkel og brukervennlig slik at den konverterer optimalt og løser sitt formål (eks. innsamling, fadderrekruttering mm.). Det er også svært viktig at eksisterende faddere ol. blir informert og «pleiet» så de ikke forsvinner.

Andre organisasjonskunder har medlemmer som sin viktigste målgruppe. Da kan de digitale verktøyene ha følgende formål:

Informere ulike målgrupper
Rekruttere nye
Beholde eksisterende
Utdanne/sertifisere (kurs)
Selge 

Målgrupper, formål og behov vil variere fra en organisasjon til en annen. OXX vil gjennom sin metodikk kartlegge behovene, utarbeidet en strategi, et konsept  og til slutt en løsning som ivaretar målsetningene til organisasjonen. 

Lukk

Send e-post

Ditt navn
Din e-post
Melding
Lukk

Meld deg på nyhetsbrev

Ditt Fornavn
Ditt Etternavn
Ditt firma