oxx-logo

Silver

En innovatør i en konservativ bransje

Fondshandel og flytting av fripoliser

Når lovverket ble endret i 2005, ved at man fikk anledning til å flytte fripoliser mellom selskaper, etablerte Silver seg som en utfordrer til de etablerte aktørene i pensjonsmarkedet. OXX har jobbet tett med Silver fra selskapets begynnelse.

Et av Silvers mål har hele tiden vært å gi en best mulig avkastning på pensjonsmidlene for kunder med fripoliser. En høy avkastning forutsetter optimalisering av både investeringsprofil og fokus på egne administrasjonskostnader. Som et ledd i å holde administrasjonskostnadene nede, er det et mål å unngå for mange manuelle oppgaver. Silver benytter informasjonsteknologi aktivt som et middel for å jobbe effektivt.

Digital flytteprosess
Regelendringen som gjør det mulig å ta opp lån eller bytte bank uten fysisk signatur ble innført 15 april i 2009. Tilbudet av tjenester med BankID var på den tiden magert. BankID ble bare brukt til innlogging på nettbank.

Som det første selskapet i Norge tok Silver, kun én måned etter regelendringen, i bruk elektronisk signatur. Det ble dermed langt enklere å flytte fripoliser til selskapet.

«Vi lever av at pensjonssparere velger å flytte sine fripoliser over til oss. At flytteprosessen er så enkel som mulig både for våre kunder og for det selskapet de skal flytte fra er svært viktig. Våre 10 000 kunder betjenes nesten utelukkende elektronisk av oss og vi er derfor bare i underkant av 20 medarbeidere. Når vi sparer store summer på effektive tekniske løsninger og annen administrasjon kan mer av kundenes avkastning komme dem til gode» sa markedsdirektør Haugan i Silver den gang.

For mer informasjon:
Jo André Fiksdal, daglig leder i OXX Mobil, 982 90 022, e-post: jo.andre.fiksdal@oxx.no
Jon Haugan, markedsdirektør i Silver, Mobil 934 03 100

Lukk

Send e-post

Ditt navn
Din e-post
Melding
Lukk

Meld deg på nyhetsbrev

Ditt Fornavn
Ditt Etternavn
Ditt firma