oxx-logo

Slik gjør vi det


OXX er en totalleverandør av digitale tjenester.
Vi hjelper våre kunder med strategi, konseptutvikling, brukeropplevelse, design, utvikling, integrasjoner, drift og forvaltning.

Prosess

Dagens nettbrukere forventer oppdaterte løsninger tilpasset ulike plattformer til enhver tid. Epoken med lange prosesser og store lanseringer er over. Nå er det kontinuerlig utvikling og lansering i hyppige faser som gjelder. Det er krevende, men gir også mange muligheter og fordeler.

Ny teknologi gjør det lettere å analysere brukerne og deres bruksmønster. Løsningene kan testes og forbedres i sanntid. 
Kort tid fra idé til utvikling gir også lavere risiko for feilinvesteringer, og en smidig prosess som gir oss mulighet til å vurdere og tilegne kompetanse om nye trender raskt. Det blir dessuten lettere å differensiere seg fordi stadige endringer gjør det vanskelig å plagiere.


Kontinuerlig utvikling stiller nye krav til prosesser og metoder. Smidige og effektive prosesser er blitt et konkurranseparameter.

I OXX har vi utviklet en prosess vi kaller TUBE. I utviklingen benytter vi en variant av smidig (AGILE) tilnærming kalt SCRUM. Under har vi beskrevet de ulike stegene i vår prosess.

Strategi og rådgivning

OXX fokuserer hele tiden på kundeinnovasjon. Vi tror på bruken av ny teknologi for å oppnå økt effektivitet og lønnsomhet. Vår kompetanse innen brukeropplevelse, teknologi og forretning kan hjelpe deg å digitalisere din virksomhet.

Hvordan kan du bruke digital teknologi til å nå dine mål?

Med vår kompetanse kan vi hjelpe deg å besvare spørsmålet. I samarbeidet med en ny kunde begynner vi gjerne med analyse som tar sikte på å gi både oss og kunden innsikt i nåsituasjonen.

- Hvordan ser konkurransebildet ut? - Hva har vi og hva burde vi hatt? - Hva tilbyr vi våre kunder og hva ønsker de? - Hva er virksomhetens overordnede mål og hvilke pågående initiativ har kunden?

Basert på innsikt og analyse utformer vi i samarbeid med kunden en strategi og en fremdriftsplan med konkrete initiativ som skal bidra til at virksomheten når sine mål. Omfanget av planene varierer etter behov.

Konseptutvikling

I konseptutviklingen utarbeides en overordnet idé som gir inspirasjon, retningslinjer og føringer til prosjektets potensiale og helhet. Konseptet utvikles gjennom en analytisk, helhetlig tilnærming og skal levere på mål og brukerbehov.

Konspetet danner grunnlaget for det videre arbeidet med innholdsdefinering, interaksjonsdesign og grafisk design.

Design og brukeropplevelse

God design og gode brukeropplevelser hører sammen. Våre rådgivere og designere jobber utelukkende med digitale løsninger og er eksperter på å kombinere god forretningsforståelse med utvikling av god brukeropplevelse. Med utgangspunkt i kundeanalyser, brukerundersøkelser og utvikling av kundereiser skaper våre designere intuitive løsninger på alle enheter, plattformer og skjermstørrelser. 

Vi lager løsninger som fokuserer på å nå målene du har satt med nettstedet ditt.

Teknologi, utvikling og intregrasjon

I den tekniske fasen av prosjektet jobber vi etter det om blir omtalt som en smidig metode. Metodikken er basert på at kunden jobber tett med designer- og utviklerteamet. Det legges opp til hyppige delleveranser, gjerne hver 14. dag eller månedlig. Hensikten er å sikre at vi kommer fram til riktig løsning så raskt som mulig.

I arbeidet benytter vi Microsoft som programmeringsspråk, nærmere bestemt Microsoft.net, C#. Visual studio er vår arbeidsplass. Som plattform benytter vi som oftest et CMS-verktøy (Content Management System eller publiseringsløsning). OXX er leverandør av Webnodes og EPiServer.

Forvaltning

Det er i driftsfasen at organisasjonen skal høste fra den investeringen som er gjort.

Nettstedets liv starter for alvor ved lansering. Det må pleies og holdes levende skal det møte brukernes forventning om kontinuerlig forbedring.

Noen av tjenestene som inngår i forvaltningsfasen er: brukerstøtte, responstidsavtaler, redaksjonsmøter, trafikkanalyser, SEO, programvareoppdateringer og optimaliseringstjenester.

 

Lukk

Send e-post

Ditt navn
Din e-post
Melding
Lukk

Meld deg på nyhetsbrev

Ditt Fornavn
Ditt Etternavn
Ditt firma