Fellesordningen for AFP administrerte ved utgangen av regnskapsåret 2022 AFP ordningen for om lag 11.200 foretak med i overkant av 840.000 ansatte.

Project info

Fellesordningen for AFP administrerte ved utgangen av regnskapsåret 2022 AFP ordningen for om lag 11.200 foretak med i overkant av 840.000 ansatte.

Fellesordningen for AFP er en ordning som administrerer tre av arbeidslivsorganisasjonenes tariffordninger. Organisasjonens kjerneoppgaver er å kreve inn premie fra foretakene og behandle søknader om AFP ved å prøve om de kollektive og individuelle vilkårene for hver enkelt søker er oppfylt samt forvalte pensjonsfondet. Ved utgangen av regnskapsåret er om lag 11.200 foretak tilsluttet AFP-ordningen. Disse foretakene har i overkant av 840.000 ansatte.

OXX har bistått Fellesordningen for AFP gjennom å utvikle intranett og selvbetjeningsportalen for foretakene og ansatte som er tilknyttet ordningen.

Innsikt og forståelse

Interaksjonsdesign

Systemarkitektur

Utvikling

UX / Brukeropplevelse

Forvaltning og optimalisering

Prosess

Vi følger deg gjennom prosessen, fra idé til ferdig løsning.

01

Innsikt

Hvem er vi, hvordan ser markedet ut, hvilke trender ser vi?

02

Strategi

Hvordan bør vi tilpasse oss markedet? Kan vi endre spillereglene?

03

Design

Brukeropplevelse er nøkkelen. Uten god brukeropplevelse får du ingen til å like å bruke produktet ditt.

04

Utvikling

Gode løsninger krever at man besitter ulike kompetanser og at man har god oversikt over hva som blir viktig fremover.

05

Opplæring

En løsning ingen kan bruke har liten verdi. Selv om vi søker å bygge brukervennlige løsninger, finnes det alltid noen triks man kan lære som gjør arbeidet morsommere og mer effektivt.

No items found.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vi hjelper deg gjerne!

Jo André Fiksdal

Partner og Rådgiver

M: 98 29 00 22

jaf@oxx.no

Markus M. Haukebøe

Partner og CEO

M: 98 29 00 21

markus@oxx.no