Grieg Investor, uavhengig investeringsrådgiver, med 150 av landets største investorer og 155 mrd. under rådgiving, gjør rapportering til et konkurransefortrinn.

Project info

Grieg Investor, uavhengig investeringsrådgiver, med 150 av landets største investorer og 155 mrd. under rådgiving, gjør rapportering til et konkurransefortrinn.

Gjennom å forene kompetanse som investeringsrådgivning, informasjonsarkitektur, UX og teknologi har Grieg Investor og OXX skapt det som i bransjen omtales som markedets råeste rapporteringsløsning.

Traurige greier?

Avkastningsrapporter er tradisjonelt forholdsvis traurige greier. Enkle powerpointer med titler som «Endring porteføljeverdi periode X», «Porteføljeverdi» osv. Tekst, tabell og en og annen graf utgjør normalt ingrediensene i en tradisjonell avkastningsrapport. Vinteren 2015 besluttet Grieg Investor, som er et av norges ledende miljøer for investeringsrådgivning, å tilby sine kunder noe ganske annet. Siden 2000 hadde Grieg Investor utviklet tanker, idéer og konsepter de nå ønsket å realisere i form av markedets beste rapporteringsløsning. OXX ble, etter en grundig vurdering av norske og internasjonale tilbydere, valgt som partner. I OXX fikk vi høy grad av tillit allerede tidlig i prosjektet. Vi møtte forståelse og vilje til å gjøre et grundig konseptuelt forprosjekt samtidig som vi parallelt kunne begynne å bygge plattformen. Tidsaspektet var viktig, samtidig som kvalitet var det viktigste.

Brukeropplevelsen

Målet for prosjektet var å skape en brukeropplevelse, som var så rask at løsningen opplevdes som en lokalt installert applikasjon. Vi valgte å bygge løsningen som en webapp, som skulle fungere både for desktop og mobil. Målsetningen skapte spennende og morsomme utfordringer både innenfor UX, arkitektur, teknologivalg og på det finansmatematiske planet.

Grieg Investor beskriver løsningen sin slik:

«Grieg Enigma gir deg oppdatert status på din portefølje daglig, både hva gjelder avkastning og allokering. Du kan enkelt se hvilke investeringer som bidrar mest til avkastningen i porteføljen, både absolutt og relativt. I tillegg finnes en gjennomlysningsmodul med oversikt over hvilke aksjer du eier, både på aggregert nivå men også per fond. Total eksponering mot geografiske områder (regioner og enkeltland), bransjer og valuta kommer tydelig fram. All data i systemet aggregeres og brytes opp slik du selv ønsker det – med et enkelt tastetrykk.


En egen RENTEMODUL viser deg egenskapene til renteporteføljen, som effektiv rente, rentedurasjon, kredittdurasjon samt en rentematrise som viser deg effekten av endring i rente og kredittmargin.


ANALYSEMODULEN gir deg tilgang til våre egenutviklede faktaark som inneholder all nødvendig informasjon for alle fond og porteføljer. Faktaarket er en kompakt, relevant og to-the-point kvantitativ analyse av fond og porteføljer. Her belyses avkastnings- og risikoegenskaper ved en investering gjennom en analyse av den historiske verdiutviklingen.


FAKTAARKET viser hvordan fondet/porteføljen har prestert historisk:


• I forhold til sine konkurrenter? Peer group-analyse.
• Når markedene stiger/faller? Konsistensgrafer.
• Under hvilke markedsforhold trives eller mistrives fondet/porteføljen?
• Hvor mye har fondet/porteføljen tapt på det meste? Drawdown-grafer.
• Hva er egentlig risikoen her? Absolutt og relativ.»

Tiltrekker seg nye kunder

Som vi begynte med innledningsvis, så har rapporteringen gått fra å være en nødvendig del av rådgivningstjenesten til å bli en tjeneste som tiltrekker seg nye kunder. Prosjektet begynte for fullt høsten 2015 og ble lansert i august 2016. Lanseringen skjedde på Stratos, på taket av Folkets hus, og det var mer enn 120 fremmøtte. I tillegg til presentasjon av verktøyet fikk de fremmøtte foredrag fra Kjell Nordström, Tharald Nustad og Elisabeth Grieg. Thomas Seltzer var konferansier og fikk sin egen portefølje analysert i plenum. Hvis vi skal peke på de aller viktigste faktorene for å lykkes i et så spesialisert prosjekt så er det kundens kompetanse og innstilling til prosjektet. I Grieg Investor fant vi en særdeles kompetent kunde med klare mål for prosjektet, tydelige forventninger til resultatet, sterk grad av involvering og utpreget evne til å både ha overblikk og fokus på detaljer. Grieg Enigma brukte under ett år fra lansering til den var anerkjent som spydspissen av finansielle rapporteringsverktøy.


Les mer om Grieg Investor

Prototyping og test

Utvikling

Strategi og tjenestedesign

Forvaltning og optimalisering

Designsystem

Innsikt og forståelse

Interaksjonsdesign

Systemarkitektur

UX / Brukeropplevelse

Prosess

Vi følger deg gjennom prosessen, fra idé til ferdig løsning.

01

Innsikt

Hvem er vi, hvordan ser markedet ut, hvilke trender ser vi?

02

Strategi

Hvordan bør vi tilpasse oss markedet? Kan vi endre spillereglene?

03

Design

Brukeropplevelse er nøkkelen. Uten god brukeropplevelse får du ingen til å like å bruke produktet ditt.

04

Utvikling

Gode løsninger krever at man besitter ulike kompetanser og at man har god oversikt over hva som blir viktig fremover.

05

Opplæring

En løsning ingen kan bruke har liten verdi. Selv om vi søker å bygge brukervennlige løsninger, finnes det alltid noen triks man kan lære som gjør arbeidet morsommere og mer effektivt.

No items found.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vi hjelper deg gjerne!

Jo André Fiksdal

Partner og Rådgiver

M: 98 29 00 22

jaf@oxx.no

Markus M. Haukebøe

Partner og CEO

M: 98 29 00 21

markus@oxx.no