Utvikling av et helhetlig designsystem

Et designsystem gir en ensartet og konsistent brukeropplevelse på tvers av forskjellige digitale plattformer og enheter.

Her er noen av fordelene og verdien av å ha et designsystem:

Konsekvent og enhetlig brukeropplevelse

Et designsystem gir en ensartet og konsistent brukeropplevelse på tvers av forskjellige digitale plattformer og enheter. Det definerer retningslinjer, stil, farger, typografi, ikoner og interaksjoner som sikrer at brukerne opplever en sømløs og gjenkjennelig opplevelse uansett hvor de interagerer med produktet eller tjenesten. Dette bidrar til å bygge tillit, skape en merkevareidentitet og forbedre brukernes interaksjon med løsningen.

Effektivitet og produktivitet i designprosessen

Et designsystem gir et sett med gjenbrukbare og standardiserte komponenter, moduler og mønstre som designerne kan dra nytte av. Dette gjør det enklere å designe og implementere nye funksjoner og sider, og reduserer tiden og innsatsen som kreves for å lage nye designelementer fra bunnen av. Designere kan raskt bygge på eksisterende komponenter og fokusere mer på å løse spesifikke brukerbehov og utfordringer.

Skalerbarhet og konsistens i produktutvikling

Med et designsystem blir det enklere å skalere og oppdatere digitale løsninger over tid. Endringer eller forbedringer kan gjøres på systemnivå, og de vil automatisk gjelde for alle deler av produktet eller tjenesten som bruker designsystemet. Dette sikrer at produktet opprettholder en enhetlig brukeropplevelse på tvers av nye funksjoner, plattformer eller enheter, og reduserer behovet for manuelle justeringer i etterkant.

Effektivt samarbeid og kommunikasjon på tvers av team

Et designsystem fungerer som en felles referanse og plattform for samarbeid mellom designere, utviklere og andre interessenter. Alle har tilgang til de samme designelementene, stilene og retningslinjene, noe som bidrar til å bygge et felles språk og forståelse. Dette resulterer i effektiv samarbeid og kommunikasjon, reduserer misforståelser og sikrer en smidig arbeidsflyt mellom ulike teammedlemmer.

Redusert vedlikeholdskostnad og økt konsistens over tid

Et designsystem sikrer konsistens og gir mulighet for enklere vedlikehold av digitale løsninger. Ved å ha en sentralisert plass for designelementer og stildefinisjoner, blir det lettere å oppdatere og justere dem når nødvendig. Dette reduserer vedlikeholdskostnadene og sikrer at endringer gjøres på en måte som opprettholder konsistens på tvers av løsningen. Samlet sett gir utviklingen av et designsystem en betydelig verdi for virksomheten ved å sikre en enhetlig brukeropplevelse, forbedre effektiviteten og produktiviteten i designprosessen, muliggjøre skalerbarhet og samarbeid, samt redusere vedlikeholdskostnadene over tid. Det gir også brukerne en mer sammenhengende og gledelig opplevelse som øker deres engasjement og tilfredshet med produktet eller tjenesten.

Relevant arbeid

Er det en ting vi har lært gjennom de årene vi har holdt på, så er det at vi kan tro at vi vet, men at vi aldri bør være sikre før vi har testet på de som skal bruke det. Derfor ønsker vi alltid å teste det vi lager før vi lanserer.

Se flere prosjekter

Prosess

Vi følger deg gjennom prosessen, fra idé til ferdig løsning.

01

Innsikt

Hvem er vi, hvordan ser markedet ut, hvilke trender ser vi?

02

Strategi

Hvordan bør vi tilpasse oss markedet? Kan vi endre spillereglene?

03

Design

Brukeropplevelse er nøkkelen. Uten god brukeropplevelse får du ingen til å like å bruke produktet ditt.

04

Utvikling

Gode løsninger krever at man besitter ulike kompetanser og at man har god oversikt over hva som blir viktig fremover.

05

Opplæring

En løsning ingen kan bruke har liten verdi. Selv om vi søker å bygge brukervennlige løsninger, finnes det alltid noen triks man kan lære som gjør arbeidet morsommere og mer effektivt.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vi hjelper deg gjerne!

Jo André Fiksdal

Partner og Rådgiver

M: 98 29 00 22

jaf@oxx.no

Markus M. Haukebøe

Partner og CEO

M: 98 29 00 21

markus@oxx.no