Viktige aspekter å vurdere ved forvaltning av digitale løsninger.

Forvaltning av digitale løsninger er en kontinuerlig prosess som sikrer at løsningen fungerer optimalt over tid og tilpasses endrede behov og krav.

Vedlikehold og oppdateringer

Regelmessig vedlikehold og oppdatering av den digitale løsningen er avgjørende for å sikre at den fungerer feilfritt og opprettholder sikkerheten. Dette inkluderer patching av sårbarheter, oppgradering av avhengigheter og implementering av feilrettinger. Sørg også for å oppdatere innhold og funksjonalitet i tråd med endrede krav eller forretningsbehov.

Overvåkning og ytelsesoptimalisering

Implementer systemer for overvåkning og ytelsesoptimalisering for å kunne identifisere eventuelle flaskehalser, feil eller ytelsesproblemer. Overvåk viktige metrikker som responstid, tilgjengelighet og serverbelastning for å sikre at løsningen opprettholder en optimal ytelse.

Brukerstøtte og feilhåndtering

Opprett en mekanisme for brukerstøtte og feilhåndtering for å kunne håndtere brukernes spørsmål, problemer eller feilrapporter. Sørg for en responsiv og effektiv kommunikasjon med brukerne, og etabler en tydelig prosess for å håndtere feil og utfordringer.

Oppdatering av innhold og funksjonalitet

Hold innholdet og funksjonaliteten i den digitale løsningen oppdatert i tråd med brukerbehov og forretningskrav. Kontinuerlig evaluering av innholdets relevans og brukerens behov vil hjelpe deg med å opprettholde en engasjerende og relevant brukeropplevelse.

Sikkerhet og personvern

Gjennomfør regelmessige sikkerhetsvurderinger og sørge for at den digitale løsningen er oppdatert med de nyeste sikkerhetsoppdateringene. Sørg for å følge beste praksis for personvern og oppfylle eventuelle krav i forhold til persondata som samles inn og behandles.

Kontinuerlig forbedring

Utvikle en kultur for kontinuerlig forbedring ved å samle inn brukerfeedback, analysere bruksdata og identifisere områder der den digitale løsningen kan videreutvikles. Dette kan bidra til å oppdage nye muligheter, løse brukerproblemer og tilpasse løsningen i tråd med endrede behov og trender.

Samhandling med interessenter

Oppretthold en god samhandling med alle interessenter, inkludert brukere, interne team, leverandører og forretningspartnere. Dette kan inkludere å organisere jevnlige møter, involvere interessenter i beslutningsprosesser og holde dem oppdatert om eventuelle endringer eller oppdateringer i løsningen. Ved å fokusere på disse aspektene kan man effektivt forvalte digitale løsninger og sikre at de leverer verdi over tid, opprettholder brukertilfredshet og bidrar til virksomhetens suksess.

Relevant arbeid

Er det en ting vi har lært gjennom de årene vi har holdt på, så er det at vi kan tro at vi vet, men at vi aldri bør være sikre før vi har testet på de som skal bruke det. Derfor ønsker vi alltid å teste det vi lager før vi lanserer.

Se flere prosjekter

Prosess

Vi følger deg gjennom prosessen, fra idé til ferdig løsning.

01

Innsikt

Hvem er vi, hvordan ser markedet ut, hvilke trender ser vi?

02

Strategi

Hvordan bør vi tilpasse oss markedet? Kan vi endre spillereglene?

03

Design

Brukeropplevelse er nøkkelen. Uten god brukeropplevelse får du ingen til å like å bruke produktet ditt.

04

Utvikling

Gode løsninger krever at man besitter ulike kompetanser og at man har god oversikt over hva som blir viktig fremover.

05

Opplæring

En løsning ingen kan bruke har liten verdi. Selv om vi søker å bygge brukervennlige løsninger, finnes det alltid noen triks man kan lære som gjør arbeidet morsommere og mer effektivt.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vi hjelper deg gjerne!

Jo André Fiksdal

Partner og Rådgiver

M: 98 29 00 22

jaf@oxx.no

Markus M. Haukebøe

Partner og CEO

M: 98 29 00 21

markus@oxx.no