Før man etablerer et prosjekt må man skaffe tilstrekkelig innsikt og forståelse.

Når vi forstår våre kunders behov, mål og utfordringer kan vi levere løsninger som skaper konkurransefortrinn.

Presis og relevant løsning

Ved å hente inn innsikt og forståelse, oppnår vi en dyp forståelse av våre kunders behov og ønsker. Dette gjør det mulig for oss å utvikle løsninger som er presise, relevante og spesifikke for deres virksomhet. Vi unngår dermed å bruke tid og ressurser på å bygge noe som ikke svarer til kundens faktiske behov.

Maksimerer verdi

Innsikt og forståelse hjelper oss med å identifisere verdifulle muligheter og prioritere riktig. Ved å fokusere på de områdene som vil gi størst verdi for kunden, kan vi optimalisere prosjektets resultater og sikre at kundens investering gir maksimal avkastning.

Reduserer risiko

En grundig undersøkelse av kundens behov bidrar til å minimere risikoen for feil og mislykkede prosjekter. Ved å identifisere potensielle utfordringer og hindringer på forhånd, kan vi utforme strategier og tiltak for å håndtere dem på en effektiv måte. Dette gir våre kunder trygghet og tillit til at prosjektet vil bli gjennomført på en vellykket måte.

Bedre beslutningsgrunnlag

Innsikt og forståelse gir våre kunder et solid grunnlag for å ta informerte beslutninger. Gjennom innsiktsfulle analyser og undersøkelser får kunden et helhetlig bilde av markedet, kundenes preferanser, trender og konkurransemiljøet. Dette gjør det mulig for dem å fatte beslutninger som er strategisk og velinformert, og som gir dem konkurransefordeler.

Kundesentrert tilnærming

Vår praksis med å hente inn innsikt og forståelse gir oss muligheten til å legge en kundesentrert tilnærming til grunn for prosjektene våre. Vi er i stand til å ta hensyn til brukernes perspektiver, preferanser og behov gjennom hele prosessen. Dette resulterer i løsninger som er skreddersydd for kundenes virkelighet, og som derfor har større sannsynlighet for å bli akseptert og omfavnet av brukerne. Samlet sett legger vår praksis med å hente inn innsikt og forståelse før prosjekter en solid plattform for suksess. Vi er dedikerte til å levere skreddersydde løsninger som gir våre kunder den nødvendige innsikten og forståelsen de trenger for å oppnå sine mål og vokse sin virksomhet.

Prosess

Vi følger deg gjennom prosessen, fra idé til ferdig løsning.

01

Innsikt

Hvem er vi, hvordan ser markedet ut, hvilke trender ser vi?

02

Strategi

Hvordan bør vi tilpasse oss markedet? Kan vi endre spillereglene?

03

Design

Brukeropplevelse er nøkkelen. Uten god brukeropplevelse får du ingen til å like å bruke produktet ditt.

04

Utvikling

Gode løsninger krever at man besitter ulike kompetanser og at man har god oversikt over hva som blir viktig fremover.

05

Opplæring

En løsning ingen kan bruke har liten verdi. Selv om vi søker å bygge brukervennlige løsninger, finnes det alltid noen triks man kan lære som gjør arbeidet morsommere og mer effektivt.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vi hjelper deg gjerne!

Et bilde av Partner og Rådgiver Jo André Fiksdal

Jo André Fiksdal

Partner og Rådgiver

M: 98 29 00 22

jaf@oxx.no
Et bilde av CEO Markus Haukebøe

Markus M. Haukebøe

Partner og CEO

M: 98 29 00 31

markus@oxx.no