Prototyping og testing

Prototyping og testing sikrer kundevennlige løsninger og reduserer risikoen for feilinvesteringer.

Her er noen av fordelene og verdien av prototyping og brukertesting:

Redusert risiko og kostnader

Prototyping og testing lar virksomheten identifisere og løse potensielle problemer og utfordringer tidlig i utviklingsprosessen. Ved å oppdage og rette feil og forbedringsområder før implementering, reduseres risikoen for kostbare feil og behovet for dyre endringer i senere faser. Dette bidrar til å spare tid, ressurser og økonomiske investeringer.

Bedre brukeropplevelse

Gjennom prototyping og testing kan virksomheten evaluere og forbedre brukeropplevelsen før den endelige implementeringen. Ved å la brukerne interagere med en funksjonell prototype og gi tilbakemelding, kan virksomheten identifisere og rette opp i eventuelle brukerproblemer, forbedre flyten og tilpasse designet etter brukernes behov og ønsker. Dette sikrer at den endelige digitale løsningen leverer en optimal brukeropplevelse.

Informerte designbeslutninger

Prototyping og testing gir virksomheten innsikt og data som støtter informerte designbeslutninger. Ved å samle brukerfeedback og observere bruksmønstre og reaksjoner, kan virksomheten forstå hva som fungerer og hva som ikke fungerer i løsningen. Dette gir grunnlag for å ta strategiske og målrettede designbeslutninger som øker sjansen for suksess.

Tidlig brukerinvolvering

Prototyping og testing muliggjør tidlig brukerinvolvering i utviklingsprosessen. Ved å inkludere brukerne i prototyping- og testfasene, får virksomheten verdifull innsikt og tilbakemelding som kan bidra til å forme den endelige løsningen. Dette skaper også en følelse av eierskap og engasjement hos brukerne, da de får muligheten til å påvirke utviklingen av løsningen.

Optimalisert funksjonalitet og ytelse

Prototyping og testing bidrar til å finjustere funksjonaliteten og ytelsen til den digitale løsningen. Ved å teste og evaluere ulike aspekter som responsivitet, hastighet, stabilitet og brukervennlighet, kan virksomheten identifisere og løse eventuelle tekniske eller funksjonelle problemer. Dette sikrer at den endelige løsningen fungerer optimalt og leverer den forventede ytelsen.

Konkurransefortrinn og innovasjon

Prototyping og testing gir virksomheten muligheten til å eksperimentere og utforske nye ideer og konsepter. Ved å raskt lage prototyper og teste dem med brukerne, kan virksomheten oppdage innovative løsninger og differensiere seg fra konkurrentene. Dette fremmer en kultur preget av konkurransefortrinn og kontinuerlig innovasjon. Samlet sett gir prototyping og testing av digitale løsninger betydelig verdi ved å redusere risiko og kostnader, forbedre brukeropplevelsen, informere designbeslutninger, involvere brukerne tidlig, optimalisere funksjonalitet og ytelse, samt skape konkurransefortrinn og innovasjon. Det hjelper virksomheten med å levere en vellykket og brukerorientert digital løsning.

Relevant arbeid

Er det en ting vi har lært gjennom de årene vi har holdt på, så er det at vi kan tro at vi vet, men at vi aldri bør være sikre før vi har testet på de som skal bruke det. Derfor ønsker vi alltid å teste det vi lager før vi lanserer.

Se flere prosjekter

Prosess

Vi følger deg gjennom prosessen, fra idé til ferdig løsning.

01

Innsikt

Hvem er vi, hvordan ser markedet ut, hvilke trender ser vi?

02

Strategi

Hvordan bør vi tilpasse oss markedet? Kan vi endre spillereglene?

03

Design

Brukeropplevelse er nøkkelen. Uten god brukeropplevelse får du ingen til å like å bruke produktet ditt.

04

Utvikling

Gode løsninger krever at man besitter ulike kompetanser og at man har god oversikt over hva som blir viktig fremover.

05

Opplæring

En løsning ingen kan bruke har liten verdi. Selv om vi søker å bygge brukervennlige løsninger, finnes det alltid noen triks man kan lære som gjør arbeidet morsommere og mer effektivt.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vi hjelper deg gjerne!

Jo André Fiksdal

Partner og Rådgiver

M: 98 29 00 22

jaf@oxx.no

Markus M. Haukebøe

Partner og CEO

M: 98 29 00 21

markus@oxx.no