Tjenestedesign handler i sin mest omfattende form om å skape og levere enestående kundeopplevelser

Ved å forstå og imøtekomme kundenes behov, legger tjenestedesign til rette for utviklingen av helhetlige og skreddersydde tjenester som skiller seg ut i markedet.

Verdien av tjenestedesign er flerdimensjonal og omfatter følgende aspekter:

Bedre kundeopplevelser

Tjenestedesign setter kundens behov i sentrum og sikrer at alle berøringspunkter gjennom kundereisen blir optimalisert. Dette resulterer i sømløse, intuitive og personlige opplevelser som skaper lojale og fornøyde kunder.

Konkurransefortrinn

Ved å bruke tjenestedesign kan vi hjelpe våre kunder med å differensiere seg fra konkurrentene. Gjennom å utvikle unike og innovative tjenester som svarer på udekkede behov, kan våre kunder tiltrekke seg og beholde flere kunder og oppnå en sterkere posisjon i markedet.

Effektivitet og produktivitet

Tjenestedesign tar sikte på å optimalisere både kundeopplevelsen og de interne prosessene som støtter leveringen av tjenestene. Ved å identifisere og eliminere flaskehalser, ineffektive rutiner og unødvendig kompleksitet, kan vi hjelpe våre kunder med å øke effektiviteten og produktiviteten i deres tjenesteleveranse. Innovasjon og eksperimentering: Tjenestedesign oppmuntrer til en kultur preget av innovasjon og eksperimentering. Ved å ta en brukersentrert tilnærming og utforske nye ideer og konsepter, kan vi hjelpe våre kunder med å utvikle nyskapende tjenester som møter fremtidens behov.

Bedre samarbeid og interne prosesser

Tjenestedesign involverer ofte flere interessenter og berørte parter i prosessen. Dette fremmer samarbeid, tverrfaglig arbeid og en dypere forståelse av kundens behov på tvers av organisasjonen. Ved å forbedre interne prosesser og samarbeid, kan vi bidra til å skape en mer effektiv og kundesentrert organisasjonskultur. Gjennom egen og partneres ekspertise og erfaring innen tjenestedesign, kan vi hjelpe våre kunder med å oppnå disse verdiene og mer. Våre skreddersydde løsninger skal bidra til å styrke kundeengasjement, øke konkurransekraft og drive bærekraftig vekst for våre kunder.

Relevant arbeid

Er det en ting vi har lært gjennom de årene vi har holdt på, så er det at vi kan tro at vi vet, men at vi aldri bør være sikre før vi har testet på de som skal bruke det. Derfor ønsker vi alltid å teste det vi lager før vi lanserer.

Se flere prosjekter

Prosess

Vi følger deg gjennom prosessen, fra idé til ferdig løsning.

01

Innsikt

Hvem er vi, hvordan ser markedet ut, hvilke trender ser vi?

02

Strategi

Hvordan bør vi tilpasse oss markedet? Kan vi endre spillereglene?

03

Design

Brukeropplevelse er nøkkelen. Uten god brukeropplevelse får du ingen til å like å bruke produktet ditt.

04

Utvikling

Gode løsninger krever at man besitter ulike kompetanser og at man har god oversikt over hva som blir viktig fremover.

05

Opplæring

En løsning ingen kan bruke har liten verdi. Selv om vi søker å bygge brukervennlige løsninger, finnes det alltid noen triks man kan lære som gjør arbeidet morsommere og mer effektivt.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vi hjelper deg gjerne!

Et bilde av Partner og Rådgiver Jo André Fiksdal

Jo André Fiksdal

Partner og Rådgiver

M: 98 29 00 22

jaf@oxx.no
Et bilde av CEO Markus Haukebøe

Markus M. Haukebøe

Partner og CEO

M: 98 29 00 31

markus@oxx.no