OXX

Kompetanse

I OXX er vi nærmere 40 mennesker med ulik bakgrunn og erfaring. Mange av oss har jobbet med internett siden midten av 90-tallet og noen har kommet til litt senere. Vi har alle hatt ulike inngangsporter til internett.

Noen av oss har jobbet som kjøpere av tjenester, mens andre alltid har jobbet på leverandørsiden. Vi har også ulike tilnærminger til internett i form av utdannelse og legning. Noen er opptatt av brukergrensesnittet, andre av design og atter andre er kun interessert i teknologien bak. I tillegg har vi de som kun bryr seg om at løsningen fungerer optimalt og gir høyest mulig avkastning. 

I venstreside har vi nevnt noen av de kompetanseområdene vi besitter, i tillegg vil du bli enda bedre kjent med vår kompetanse om du leser om tjenestene våre eller om prosessen vår.