Tilbake
Vi er spesialister på

Sanity

Moderne, API-basert system kjent for fleksibilitet og effektivitet

CMS som en tjeneste

Sanity CMS representerer den nyeste generasjonen CMS-plattformer, hvor innholdet er løst koblet til webapplikasjonen via et API. Sanity-APIet gir tilgang til dataene som er lagret i en NoSQL struktur i skyen. CDN sørger for god ytelse ved bildevisning og nedlasting av javascript og andre statiske filer. I motsetning til tradisjonelle CMS-plattformer, legges det ingen føringer på valg av teknologi for utvikling av web apps. APIet kan også benyttes direkte i front-end via JavaScript.

Fokusert og smidig

Sanitys filosofi er å starte med en enkel plattform som kun har den mest nødvendige funksjonaliteten for å bygge en web app. Deretter følger man smidige prinsipper og utvider funksjonaliteten i takt med forretningsmessige behov, gjerne med en kombinasjon av løst koblede tredjepart-tjenester og -biblioteker. Mindre kode og kompleksitet i kjernen gir bedre oversikt og lavere sannsynlighet for feil og sikkerhetshuller.

Composable, Jamstack eller SPA

Redaksjonsflaten Sanity Studio er en enkel og brukervennlig Open Source web app skrevet i React, som kan driftes hvor som helst og utvides eller skreddersys ved behov. Innholdet er composable, som betyr at det er strukturert for å kunne kombineres og presenteres i alle typer applikasjoner og skjermflater.

Sanity CMS passer godt i en Jamstack-arkitektur. Ved å benytte site-generatorer som kobler sammen javascript-basert frontend med data fra Sanity-APIet, kan man pregenere statiske HTML-filer. Dette gir rask last av nettsidene, svært god skalerbarhet og høy sikkerhet. Eller gå i motsatt retning og lage SPA (single page application) der API-kall utføres direkte fra nettleseren, for å gi en mer dynamisk og responsiv opplevelse.

Les mer om Jamstack.

https://www.sanity.io

Lignende teknologier

Denne teknologien er brukt på disse prosjektene:

Grieg Enigma

Grieg Investor, uavhengig investeringsrådgiver, med 150 av landets største investorer og 155 mrd. under rådgiving, gjør rapportering til et konkurransefortrinn.